Gyerektáncházat tartottak Ditróban

A Ditrói Kulturális Egyesület minden évben azon dolgozik, hogy a helyi kulturális élet minél sokszínűbb és színvonalasabb legyen, hogy minden korosztály megtalálja az érdeklődésének megfelelő előadásokat, programokat. Emellett a fiatal generáció kultúra iránti érdeklődését is fokozni szeretné az egyesület, hiszen bennük a jövő. A népzene-néptánc megismertetése, közelebb hozása a legfiatalabb generáció számára elengedhetetlen térségünkben. Hatékonyan járul hozzá a magyarságtudat erősítéséhez, közvetlen tapasztalat és élmény által teszi fogékonnyá a kultúrára, népi hagyományok megismerésére a gyerekeket. Ugyanakkor hozzájárul az egészség megőrzéséhez is, fejleszti a társas kapcsolatok iránti érzéket, együttműködésre, alkalmazkodásra, a másik nem, a másik személy, a másik csoport elfogadására és megbecsülésére ösztönöz. Ezen kívül pedig elősegíti a testi-lelki egészséget, mivel közösséget teremt, fejleszti a ritmikai és zenei képességeket, a térérzékelést, a testtartást, az állóképességet és a mozgáskoordinációt is.

A Ditrói Kulturális Egyesület idei programjában szerepelt két gyerektáncház megszervezése, melyet az őszi hónapokban sikerült is megvalósítani. Az elsőre 2022. október 4-én kedden került sor, a másodikra pedig október 27-én csütörtökön a ditrói Idősek Klubjában. A táncházak megvalósulásához szükséges anyagi forrást Hargita Megye Tanácsa, valamint Ditró Község Önkormányzata biztosította, előbbi 1800 lejjel, míg utóbbi 200 lejjel.

A táncházban többségében 3 és 10 éves gyerekek vettek részt, akik felhőtlen jókedvvel énekeltek, táncoltak. A táncház alatt megismerkedtek a népi hangszerekkel, valamint gyerekjátékokat tanultak. A táncházak alatt a hangulat nagyon jó volt, a gyerekek jól érezték magukat, már várják a következő alkalmat. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Hargita Megye Tanácsának, illetve Ditró Község Önkormányzatának, hogy szebbé tették a gyerekek mindennapjait.

2024 © TURINFO-DITRÓ.  Készítette: repyx