Ditrói Férfi Dalkör Beszámoló a VII. Székelyföldi huszár-és katonadal találkozóról

Ditrói Férfi Dalkör

Beszámoló a VII. Székelyföldi huszár-és katonadal találkozóról

2022. szeptember 4-én Csernáton községben szervezték meg a VII. Székelyföldi huszár-és katonadal találkozót. A Ditrói Férfi Dalkör örömmel tett eleget a meghívásnak és meg is jelent ezen a szép eseményen.

A résztvevő csoportok 12 órakor gyülekeztek az alsócsernátoni parkban a háborús emlékműnél. A koszorúzás, ünnepi beszédek és zászlófelvonás befejeztével a Réty községi fúvózenekar vezetésével ünnepélyesen felvonultunk a Haszmann Pál múzeum kertjébe, amely ezúttal is helyet adott a találkozónak. A közös ebéd és ünnepi beszédek után kezdetét vette a csoportok fellépése. Tizenöt dalkör és a Száztagú székely férfi kórus szebbnél-szebb katonadalt adott elő, amelyet a nagyszámú közönség lelkes tapssal jutalmazott. A Ditrói Férfi Dalkör négy katonadalt énekelt: Szeredai sorozóház fel van virágozva, A nagy bécsi kaszárnyára rászállott egy gólya, Indul a csatára az ifjú vitéz és Ferenc Jóska udvarában van egy rezgő nyárfa.  Sok szép, már-már feledésbe merülő katonadaltól csengett a múzeumkert. Az eseményt egy közös éneklés zárta, minden csoport megtanulta az előre kijelölt három katonaéneket: Hegyek közül jönnek a huszárok, Leteszem a kaszát és Akkor szép a huszár. A Réty községi fúvózenekar kíséretével csendültek fel a közös énekek, nagy tapsot kaptunk jutalmul.

Dalkörünk sok szép élménnyel tért haza. Tapasztalatot gyűjthettünk, új énekeket is tanultunk és további motivációt, megerősítést kaptunk tevékenységünkhöz. Én, mint vezető köszönöm a dalkör minden egyes tagjának a munkáját, szorgalmát és lelkesedését. Köszönetünket fejezzük ki Hargita Megye Tanácsa és Ditró község Önkormányzata felé, hogy támogatásukkal lehetővé tették a részvételünket ezen a szép rendezvényen.   

Szabó Ágnes, Ditrói Férfi Dalkör vezetője

2024 © TURINFO-DITRÓ.  Készítette: repyx