ro | en

Beszámoló

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Csoóri Sándor Alap által támogatott tevékenység a 2018-2019-es évben a Szivárvány Havasán Népdalcsoport képzése volt. A csoport két részből tevődik össze, a vegyes csoport és a férfi csoport. Két oktató szakember foglalkozott a támogatási időszakban külön külön a csoportokkal. A képzés során több elemre, tevékenységre figyeltek: énekpróba felépítése, bemelegítő, hangképző gyakorlatok fontossága, helyes testtartás, jó hangulat, bizalom megteremtése, közösség kialakítása, énekhang művelése, oktáv kiéneklése, majd ennek bővítése, előadásmód, helyes szövegmondás, artikuláció, a népdal, katonadal autentikus hangjának megőrzése. Számos hangképző gyakorlatot végeztek, tanultak szolmizálást, megtanulták az éles ritmust, nyújtott ritmust, helyes levegővételt. Ugyancsak megtanulták, hogyan kell közösségben egymásra figyelve énekelni, hogyan kell egy dalcsokrot összeállítani és nem utolsó sorban, hogyan kell a dalokat élményszerűen előadni. 


A támogatás által nyújtott képzés hozzájárult a jó közösség kialakulásához. Mindkét csoport előadásmódja magasabb szintre emelkedett, repertoárjuk gazdagodott.  Feledésbe merült régi helyi népdalokkal is gazdagodtak. A figyelem ezúttal ráirányult a dédapáink, nagyapáink katonaénekeire is. Számos ilyen éneket talált a Férfi Dalkör Kodály Zoltán, Bartók Béla, és Molnár Antal gyűjtésében Gyergyó, Csík és más tájegységről.  Azon dolgozva, hogy ne hagyják feledésbe merülni ezeket a dalokat, tizennyolc dalt tanultak meg. Hogy életben tartsák és másokhoz is közelebb hozzák, hozzáférhetővé tegyék a régi katonadalokat, készülnek egy CD kiadására is. Legfontosabb eredmény, a fejlődésnek köszönhetően, hogy egyre több felkérés érkezik különböző rendezvényekre. 

A Csoóri Sándor Alap által nyújtott támogatás értéke 500.000 forint volt. Ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatást.

Ditrói Kulturális Egyesület

2022 © TURINFO-DITRÓ.  Készítette: repyx