Az Orotva Egyesület digitális eszközbeszerzésének támogatása

Az Orotva Egyesület célja a Gyergyóditróhoz tartozó kis település Orotva lakosainak segítése minden téren. A közösség egységbe kovácsolása, a magyar nemzeti értékek továbbörökítése a felnövekvő generáció számára, valamint a nemzeti azonosságtudat megerősítése a kultúra és az oktatás által. Az Orotva Egyesület számára kiemelten fontos, hogy olyan kulturális programokat, eseményeket, valamint előadásokat szervezzen, amelyek hozzájárulnak a fenti célok megvalósításához, ehhez viszont elengedhetetlen olyan megfelelő fejlettségű digitális eszközök megléte, amelyek által minőségi és színvonalas élményt tud az egyesület nyújtani az itt élő kis közösségnek. E mellett pedig a digitális eszközökkel szeretnénk a közösség segítségére lenni a mindennapos dolgaik intézésében, amelyeket eszköz vagy internet hozzáférés, esetleg kellő digitális tudás hiányában nem tudnak megoldani otthonról.

A 2021-es évben a Ditrói Polgármesteri Hivatal segítségével sikerült felújítani, illetve átalakítani az egyesület székhelyét. 2022-ben a Bethlen Gábor Alap által kiírt pályázat segítségével pedig a digitális eszközbeszerzést sikerült finanszírozni. Az egyesület átalakított székhelye közösségi házként működik tovább, amely helyet ad és alkalmat teremt a találkozásokhoz, a kapcsolatok, a kultúra, illetve a hagyományok ápolásához, ahol a kis település lakosainak lehetősége van előadásokat szervezni, Adventi várakozó délutánokat tartani, kézműves foglalkozásokat szervezni, segítséget kérni, illetve segítséget nyújtani. Az előzőket kibővítve a digitális eszközökkel szeretnénk a lakosságnak még nagyobb segítséget nyújtani, egy olyan helyet teremteni, ahova bátran fordulhatnak digitális eszközöket és tudást igénylő problémáikkal, mint például dokumentumok másolása, nyomtatása, online ügyintézés.

Összességében projektünk célja a helyi közösség megerősítése, a magyar kulturális értékeinek és hagyományainak tovább örökítése, illetve a helyben maradás ösztönzése. A Bethlen Gábor Alap által kiírt pályázat megvalósulásával elértük a kitűzött célunkat és elmondhatjuk, hogy projektünk eredményes és hasznos volt, illetve hasznos lesz a következő években is egyaránt a kis település lakói számára. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Bethlen Gábor Alapnak a támogatást!

2024 © TURINFO-DITRÓ.  Készítette: repyx